ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η ανακαίνιση στην ANGO Construction γίνεται μια απλή και ευχάριστη διαδικασία με στόχο πάντα το αποτέλεσμα, στον χρόνο και προϋπολογισμό που απαιτείται. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών τόσο του ιδιώτη, του αρχιτέκτονα ή την εταιρεία που θέλει να πραγματοποιήσει μια ανακαίνιση, είτε ιδιωτικού είτε επαγγελματικού χώρου.

1. Από το γραφείο στο εργοτάξιο και την κατασκευή

Η οργάνωση του εργοταξίου και η επίβλεψη του έργου, με την πλήρη στελέχωση και ευθύνη του συντονισμού, της σωστής εκτέλεσης των εργασιών, αποτελούν την βάση για την υλοποίηση κάθε έργου.

2. Υλοποίηση έργου στον χρόνο και τον προϋπολογισμό, που απαιτείται

Η ANGO Construction αναπτύσσει τις δραστηριότητες της με συνέπεια και επαγγελματισμό παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με πλήρως καταρτισμένα συνεργεία και σύγχρονο εξοπλισμό. Η εταιρεία καταφέρνει επιτυχώς να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία με τεχνογνωσία, βαθιά πίστη και υπευθυνότητα.
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η ANGO Construction έχει πολλά να προσφέρει στον ιδιώτη, τον αρχιτέκτονα ή την εταιρεία που θέλει να πραγματοποιήσει ένα οικοδομικό έργο, στον χρόνο και προϋπολογισμό που απαιτείται.

1. Από το γραφείο, στο εργοτάξιο και την κατασκευή

Η οργάνωση του εργοταξίου και η επίβλεψη του έργου, με την πλήρη στελέχωση και ευθύνη του συντονισμού της σωστής εκτέλεσης των εργασιών, αποτελούν την βάση για την υλοποίηση κάθε έργου.

2. Υλοποίηση έργου στον χρόνο και τον προϋπολογισμό που απαιτείται

Ο σεβασμός για την επένδυση του εργοδότη μας μεταφράζεται από εμάς στην ολοκλήρωση του κάθε έργου σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής με απόλυτη υπευθυνότητα, βάση του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.

3. Επικοινωνία & υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου

Ο εργοδότης μας, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την μελέτη εφαρμογής κατά την πορεία εξέλιξης του έργου. Η σχέση μας με τους εργοδότες μας δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της κατασκευής.